• Lorem ipsum

RN Communications biedt diensten, zoals mobiele telefonie aan. Door de aard van onze dienstverlening heeft RN Communications bepaalde gegevens van jou nodig.

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig, betrouwbaar en eerlijk verloopt. Daarom zijn we altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij weten welke producten en diensten je van RN Communications je gebruikt. Ook als je niet al je producten en diensten van één merk of -bedrijfsonderdeel afneemt. Daarom koppelen wij de informatie die wij hebben als je een of meerdere diensten bij ons afneemt. Daardoor kunnen we jouw vragen, meldingen (bijv. over een storing) en klachten, snel en goed oppakken.

RN Communications informeert jou graag persoonlijk en op het moment dat het voor jou relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die je gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail met een persoonlijke aanbieding wanneer je abonnement afloopt of wanneer jij je abonnement kunt verlengen. Als je meerdere diensten of producten bij ons afneemt, dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Een voorbeeld is een toestel bij het abonnement wat je afneemt. Wij vertellen je graag meer over deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we je gegevens.

Bij de verwerking van je gegevens staat jouw belang voorop! Jij moet er iets aan hebben. 

 

Onze belofte:

  • RN Communications is zorgvuldig met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij RN Communications veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.
  • Wij kijken niet naar de inhoud van communicatie. Wij bekijken geen gesprekken, lezen niet wat jij in sms-berichten, e- mails of chats schrijft en houden niet bij welke websites je bezoekt.
  • Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.
  • Wij informeren je over het gebruik van je gegevens en bieden je simpele mogelijkheden om je gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen.
  • Jij bepaalt wat er met je gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die je over je privacy hebt gemaakt.

 

Diensten en jouw rechten

In dit privacy statement hebben wij voor jou op een rij gezet hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op hebt. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle gegevens die RN Communications van je verwerkt voor de producten en diensten die RN Communications in Nederland op de markt brengt. Het statement is voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie, internet of televisie van RN Communications hebben. En voor alle gebruikers van de websites van RN Communications.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Alle B.V.’s die bij de RN Communications Groep horen voeren hetzelfde privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent als je een overeenkomst sluit met RN Communications.

Jouw gegevens worden verwerkt door de B.V. met wie je de overeenkomst hebt gesloten voor de dienst die je gebruikt. Neem je bijvoorbeeld een dienst af van RN Communications? Dan is RN Communications., Deinzestraat 22 te Breda de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

 

Overzicht van belangrijke verwerkingen.
Hieronder vind je een algemeen overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen staan. Het doel van het overzicht is om je in één oogopslag een goed beeld te geven van de gegevens die we van je verwerken als je onze telefoondiensten gebruikt. In dit overzicht staat ook welke keuzes je zelf kunt maken.

Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Klik dan op het vakje dat daarbij hoort; dan krijg je hier meer informatie over te zien. Wil je meer weten over de keuzes die kunt maken en hoe je die aan ons doorgeeft? Ga dan naar ‘Recht van verzet'. Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Ga dan naar 'Inzage'.

Wij verwerken ook gegevens van je op onze websites). Dit staat niet in dit overzicht. Voor een volledig beeld raden wij je om ons privacy statement helemaal te lezen. Daarin kun je ook lezen hoe wij je gegevens binnen RN Communications delen en wat ons beleid is voor het delen van jouw gegevens met derden.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

  • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor de dienstverlening, netwerkplanning, -beheer en -beveiliging
  • Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld dat we facturen bewaren voor een periode van 7 jaar voor de belastingdienst
  • Gerechtvaardigd belang – deze zijn: het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
  • Toestemming – zoals bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die RN Communications van jou heeft

Hoe worden uw gegevens binnen RN Communications gedeeld
Veel klanten nemen meerdere producten of diensten bij RN Communications af. Misschien neem jij al jouw diensten af van het merk RN Communications, maar het kan ook zijn dat je diensten afneemt van verschillende RN Communications-merken. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn combineren we de gegevens waarover wij beschikken omdat je klant van ons bent.

De informatie die we verzamelen vullen we aan met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. We maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van andere bedrijven, waardoor wij een algemeen beeld krijgen van jouw geografische gebied op basis van je IP-adres, zodat we onze dienstverlening ook daaraan kunnen aanpassen.

Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor de volgende doelen: 

Dienstverlening
Gebruik jij meerdere diensten van ons? Dan koppelen wij informatie om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierdoor kunnen wij jouw vragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing) en klachten, snel en goed afhandelen, ook als je niet alle diensten van één merk of van één bedrijfsonderdeel afneemt.

Verbetering dienstverlening, aanbiedingen
Wij gebruiken de gecombineerde informatie om onze service en dienstverlening te verbeteren. En om ons netwerk, onze producten en onze diensten aan te kunnen passen aan wat onze klanten willen. We kunnen de informatie ook gebruiken om jou informatie te sturen, bijvoorbeeld een aanbiedingen waarvan wij denken dat deze interessant voor jou is. Natuurlijk respecteren we daarbij de keuzes die je hebt gemaakt rondom je privacy.

Als je bij het accepteren van cookies op onze website(s) hebt gekozen voor ‘optimaal’, dan koppelen wij de gegevens die we van je verzamelen via onze websites met de gegevens die wij hebben via diensten die je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze (online) diensten te verbeteren. 

 

Delen van jouw gegevens met derden
Dat doen wij niet

RN Communications verkoopt je gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten. Als wij wel gegevens delen voor hun activiteiten dan gebeurt dit alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm. Dat betekent dat de gegevens op geen enkele manier meer te herleiden zijn tot een individu. Dat jij het bent blijft zo dus onbekend.

Wat doen wij wel

Verstrekken gegevens aan bevoegde autoriteiten
RN Communications is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

Onrechtmatig gebruik alarmnummer
Bij het bellen naar het alarmnummer 112 wordt jouw telefoonnummer altijd meegestuurd, ook als je nummerweergave hebt laten blokkeren. RN Communications is wettelijk verplicht om je telefoonnummer mee te sturen.

Verstrekken gegevens aan derden ten behoeven van risico-analyse en kredietregistraties.
RN Communications is op grond van de wet verplicht om uw gegevens in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, of aan auteursrechthebbenden, bijv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar illegaal downloaden.

Verstrekken van gegevens in verband met telefonische overlast en klachten over strafbare en onrechtmatige informatie op internet (notice & take down)

Uw rechten (Inzage, Correctie, Verzet)
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Op een aantal punten geven wij je de mogelijkheid om zelf aan te geven of je wilt dat je gegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld bij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor analysedoeleinden en commerciële benadering, zoals aanbiedingen. Een eenvoudig overzicht van de keuzes die wij van je hebben geregistreerd kun je vinden in de ‘RN Communications-omgeving op onze websites (onder ‘uw gegevens’). Je kunt hierin niet alleen zien welke keuzes je hebt gemaakt: we geven je namelijk ook de mogelijkheid om je keuzes op ieder moment eenvoudig te veranderen.

Kun je de informatie die je zoekt niet vinden via onze websites of in onze app? Dan kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een afgeschermde kopie (zonder pasfoto en BSN nummer) van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten. Je kunt de brief sturen naar adres dat bij ‘Contact’ staat.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet kloppen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen, zoals er bij 'Contact' staat. Je krijgt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door RN Communications als ze worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten. Dit doe je in de RN Communications omgeving op onze website (onder ‘uw gegevens’).

Ook kun je hiervoor contact met ons opnemen op de manier die bij 'Contact' aangegeven staat.